Kontakty
Adresa: Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín, Kutnohorská 181, 281 21 Červené Pečky

Telefony:
Ředitelna: 321 761 106, 724 882 101
Sborovna: 321 761 196
Školní jídelna: 321 761 137


Speciální pedagog 
Mgr. Pavel Bukač             720042592              pavel.bukac@zscp.cz
Mgr. Jitka Sýkorová                                       jitka .sykorova@zscp.cz
Výchovná poradkyně
Mgr. Zdenka Chmelíková         321761106       zdenka.chmelikova@zscp.cz
Školní psycholog
Mgr. Michaela Vocásková        773743722      michaela.vocaskova@prostor-plus.cz
Sociální pedagog
Mgr. Olga Neumannová          774705724       olga.neumannova@prostor-plus.cz


Předseda školské rady
Mgr. Pavel Bukač                                           pavel.bukac@zscp.cz

Zástupce rodičů Školská rada
 Mgr. Kateřina Tesařová,  Zuzana Hrbková                                   

E-mail: reditelstvi@zscp.cz
datová schránka :  ffzvfdi

IČO: 61883182


číslo účtu školy :  105466026/0300

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

GDPR Služby s.r.o.

IČO: 28715764

Se sídlem:  Březenecká 4808, 430 04 Chomutov

Odpovědná osoba pověřence

Daniel Mora +420602578 097        daniel.mora@gdpr-sluzby.cz