Články

27.
11.
2023
Důvody ke stávce

 

více

div
22.
 6.
2023
Zahradní slavnost

 

více

div
 1.
 6.
2023
Den Dětí

 

více

div
23.
11.
2022
Halloween

 Stejně jako každý rok naše MŠ tradičně pořádala Halloweenské strašení a lampionový průvod, který se konal ve čtvrtek 3.11.
Celkem bylo pro děti připraveno pět stanovišť: například hledání kouzelné mince v tajemné nádobě, nošení hmyzu do pytle, skákaní kolem perníkové chaloupky za dozoru hrůzu nahánějící ježibaby, nebo projití strašidelné stezky odvahy v temném lese plném strašidelných zvuků a strašidel, včetně samotného hejkala. Ti nejodvážnější, co došli až nakonec, čekal svět odměn, kde obdrželi sladkou odměnu a diplom za statečnost. Na všechny přítomné také čekalo bohaté občerstvení. Nakonec jsme se vydali lampionovým průvodem k fotbalovému hřišti, kde na nás čekal okouzlující ohňostroj. 

více

div
19.
 9.
2022
S kamarádem za dobrodružstvím

 Rok se s rokem sešel a 9. třída ZŠ v čele s paní učitelkou Janou Novákovou si pro nás připravili projektový den s názvem S kamarádem za dobrodružstvím. V pátek 9.9. za krásného slunného počasí, jsme se vydali pěší stezkou do Nebovid. Již po cestě na nás čekalo několik týmových úkolů, a tak nám cesta rychle ubíhala. Nakonec jsme došli na nebovidské fotbalové hřiště, kde jsme se nejprve řádně občerstvili. Pak již na děti čekalo několik soutěžních stanovišť, kde plnily různé úkoly. Musely tak například projít zrcadlovou stezku, stopový chodník, nebo slalom s balonkem na lžíci. Na závěr si děti zahrály společnou hru na Mrazíka, a poté se vydaly hledat ukrytý sladký poklad. Den se opět velmi vydařil, počasí nám přálo a my se příjemně znaveni vraceli zpátky do MŠ. 
Za MŠ Lucie Kejklíčková

více

div
23.
 2.
2022
Škola na nečisto

 

více

div
 1.
 3.
2021
Zápis do MŠ 2021 - 22

Podrobné informace naleznete na webu v druhé polovině dubna 2021

více

div
 5.
10.
2020
S kamarádem za dobrodružstvím

 

více

div
28.
 5.
2020
Podpora ředitelky ZŠ a MŠ

více

div
 9.
 4.
2020
Zápis do MŠ pro rok 2020-21

 Zápis do MŠ proběhne v měsíci květnu. Podrobně budeme informovat na webových stránkách MŠ v druhé polovině měsíce dubna 2020.

více

div
26.
 3.
2020
Nabídka MŠ

 Nabízíme materiály a pracovní listy podporující přípravu předškoláků na vstup do školy a metodickou pomoc. Rádi Vám poskytneme náměty k práci s předškolním dítětem. Obracejte se e- mailem nebo telefonicky na paní učitelku Beňovskou.

více

div
13.
 3.
2020
Zrušení plateb za školkovné

 Se souhlasem zřizovatele ruším povinnost platit školkovné od měsíce března 2020 do odvolání. Již odeslané platby budou převedeny jako zálohy pro nové období nebo budou převedeny na stravné. Nové platby, prosím , neposílejte.
  

více

div
12.
 2.
2020
Stavba školního hřiště

 

více

div
 6.
 1.
2020
Podpořili jsme nadaci Dobrý anděl

 Převedli jsme na účet Dobráho anděla10. 000 Kč jako výtěžek z Vánočního trhu. Děkujeme všem, co podpořili dobrou věc.

více

div
28.
10.
2018
Den stromů

Den stromů V pátek 19. 10. jsme si udělali v MŠ projektový den – Den stromů. Každá třída svůj program přizpůsobila nabídkou z oblasti environmentální (péče o stromy, význam stromů pro člověka, skládanky, malba, práce s knihou a nakonec společné sázení stromků na zahradě za vydatné pomoci pana školníka. Každá třída si zasadila svůj jehličnan, o který se musí starat.

více

div
26.
10.
2018
100 let republiky

100 let republiky 26.10.2018 se celá naše MŠ věnovala 100 letému výročí vzniku Československa. Děti si prohlédly fotografie našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, poslechly si státní hymnu a formou hry se seznámily s hračkami z té doby. Na závěr celého projektu si dle předlohy vybarvily státní vlajku. V sobotu se některé děti spolu se svými rodiči zúčastnily i slavnostního průvodu v Č. Pečkách. Helena Potměšilová

více

div
25.
10.
2018
Halloween v MŠ

Letos opět jako každoročně se děti z mateřské školy těšily a chystaly na blížící se Halloween. Od pondělí proto přinášely krásně nazdobené a vyřezávané dýně. Ve čtvrtek večer po setmění tak mohli všichni vstoupit do tajuplného světa strašidel a duchů. Zahrada byla osvětlená svíčkami a dýněmi a na konci strašidelné stezky odvahy čekala na děti sladká odměna a diplom za statečnost. Kouzelný večer byl po občerstvení završen slavnostním ohňostrojem, který osvítil nebe nad "městečkem" a rozzářil tak obličeje nejen dětí ale i dospělých. Olga Pučálková

více

div
26.
 9.
2018
S kamarády za dobrodružstvím

Projektový den – Za dobrodružstvím se spolužáky V úterý 18.9. jsme si zabalili svačiny a pití do batohů. Před vchodem školy na nás čekalo překvapení. Byli to žáci 5. třídy společně s pí. učitelkou Jitkou Sýkorovou a společně nás dovedli do Zámeckého parku v Červených Pečkách. Prý pro nás mají další překvapení! V parku se nás, rozdělených do šesti skupin, ujala děvčata a stala se našimi průvodci. Společně s nimi jsme obcházeli stanoviště rozmístěná po celém parku a plnili jsme dané úkoly, které si pro nás ostatní žáci 5. třídy připravili. Na příklad jsme poznávali předměty poslepu, přehráli jsme velké kluky v pexesu, určovali jsme zvířata dle obrázků, ale také jsme si zkusili skupinovou spolupráci při přemisťování „míčku na provázcích“. Na každé disciplíně nás čekala sladká odměna a razítko, které potvrzovalo, že jsme daný úkol splnili. Poté jsme se společně nasvačili v trávě, pár drobečků jsme nechali i mravencům. Na konci naší výpravy jsme se utkali v přetahované s velkými kamarády, dokonce i s paní učitelkou. S parkem jsme se rozloučili stavbami v plážovém písku. Po návratu k ZŠ na nás čekal nafukovací hrad, kde jsme celý výlet radostně zakončili. Šárka Kořínková

více

div
 6.
 4.
2018
Návštěva 1.třídy před zápisem.

Ve čtvrtek 5. dubna jsme my předškoláci navštívili 1. třídu zdejší ZŠ. Chtěli jsme vědět, jak to ve třídě vypadá, jak se tam pracuje, co na nás čeká. Nejprve jsme se rozhlédli a přijali pozvání starších kamarádů a sedli s nimi do lavic. Potom už začala výuka - otázky, odpovědi; i my se už snažíme hlásit, nevykřikovat. Děti v 1. třídě nám ukázaly, co vše už umí, co znají, jak dobře čtou. Už to víme, zápisu se nebojíme! Děkujeme paní učitelce Kopecké za vstřícnost, ochotu a pochopení. B.Lodinská

více

div
22.
 1.
2018
čtu, čteš, čteme

Již po druhé nás v MŠ navštívila jedna z maminek a to paní Zuzana Istenčinová v rámci projektových dnů Čtu, čteš, čteme. Při první návštěvě, která probíhala na podzim minulého roku, předškolní děti seznámila se svou oblíbenou knížkou Kvak a Žbluňk od Arnolda Lobela. Novoroční - lednová návštěva se nesla v duchu poezie. Paní Istenčinová nám přinesla knihu Jiřího Žáčka - Nesedejte na ježka! Již samotný název děti zaujal. Jako ukázku nám byla představená veršovaná pohádky Sekyrková polévka. Děti se zapojovaly do lehké recitace a menší dramatizace při četbě. Naše setkání jsme zakončili několika hádankami z knihy a někteří odvážlivci si dovolili položit otázku samotné paní Istenčinové. Některé hádanky byly velmi kreativní. Děkujeme a těšíme se na další návštěvu. Šárka Kořínková

více

div
17.
 1.
2018
polytechnická výchova v MŠ

Minulý týden předškoláci navštívili dílny v ZŠ. Prohlédli si nové prostředí, seznámili se s nářadím. Měli jsme za úkol přibíjet hřebíky, pan školník vše připravil, do tvrzeného polystyrenu se všem podařilo. Příště zkusíme do dřeva. Děkujeme p. Beránkovi za přípravu. Lodinská Blanka

více

div
 4.
 1.
2018
PF 2018

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Červené Pečky přejí všem klidné a spokojené vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2018.

více

div
 6.
12.
2017
Kouřimský skanzen

Ve středu navštívily starší děti z MŠ Skanzen v Kouřimi. Děti si mohly prohlédnout staré venkovské chalupy s tehdejší adventní výzdobou a byly seznámeny s obyčeji a zvyky o Vánocích na vsi. V tvořivé dílničce si každý ozdobil ptáčka z kynutého těsta a nakonec všechny děti v teple posvačily a občerstvily se připraveným teplým čajem.

více

div
10.
11.
2017
Den evropských jazyků

Ve středu 4.10. 2017 jsme se nechali inspirovat starým biblickým příběhem: Babylónská věž a zmatení jazyků. A vydali jsme se napříč celou Evropou po stopách jinak mluvících lidí. Zavítali jsme do Francie, Německa, Slovinska, Anglie a dále i mimo Evropu, do Japonska. Naučili jsme se pozdravy všech těchto zemí, každý jsme si vytvořil vlastní jazyk a dokonce jsme také postavili Babylónskou věž. Kterou jsme nakonec mohli sníst. Velmi se nám tento den líbil a těšíme se, kam se vydáme příští rok a kdo bude náš průvodce? Kořínková Š.

více

div
 8.
11.
2017
Halloween v MŠ

31. 10. ve večerních hodinách proběhla v mateřské škole již poněkolikáté akce Halloween. Děti s lampióny v ruce a v doprovodu svých rodičů prošly stezkou odvahy po dýněmi osvětlené strašidelné zahradě. Za svou odvahu dostaly sladkou odměnu, občerstvení a celý večer byl završen nádherným ohňostrojem na městečku. O. Pučálková

více

div
14.
 9.
2017
Mapa školy 2017

Výsledky dotazníkového šetření naleznete v záložce Dokumenty

více

div
 5.
 6.
2017
Dopravní hřiště Kolín

V pondělí vyjely postupně všechny děti z MŠ na kolínské dopravní hřiště. Děti měly možnost využít tamní kola, odrážedla a motokáry. Cílem této akce bylo nejen rozvíjet pohybové dovednosti dětí, ale dokázat se také orientovat v dopravním provozu (děti měly možnost využívat světelných semaforů). Nejstarší děti využily nabídky pana Kudrny a navštívily ještě kolínskou záchranou službu.

více

div
 1.
 5.
2017
Zápis do MŠ - hledejte v akcích


více

div
26.
 4.
2017
Poděkování

Mateřská škola děkuje Mysliveckému sdružení Obora Červené Pečky, za finanční příspěvek na dopravu dětí z MŠ - na ekologickou výstavu do Kolína.

více

div
27.
 2.
2017
Karneval

Letošní rok nás v tělocvičně uvítala Anna a Elza z Ledového království. Ne, nezamrazily nás, ale byly součástí uvítacího tance kroužku Tanečků paní učitelky Potměšilové. Po tomto velice pěkném zahájení následovaly karnevalové tance s balónky, konfetami a jako překvapení jsme pro děti měli připravený „ohňostroj“. Ohňostroj odstartoval přehlídku masek. K vidění byly samozřejmě Anna a Elza, rytíři, princové, princezny, různá zvířata, čarodějové, kouzelníci,…Odměnu pro nás vyrobila paní Krupková v podobě karnevalových muffinů. Karneval jsme zakončili hrou na Popelky. Kořínková Šárka

více

div
24.
 2.
2017
Divadlo Kolín

V pondělí 13. února jsme vyjeli s nejstaršími dětmi do divadla na přestavení ,,Čtyřlístek v pohádce´´. Ráno jsme si povídali o hlavních hrdinech, většina dětí je znala a reagovala nadšeně. Před cestou jsme se posilnili svačinkou a připomněli si, co nás čeká. Představení bylo pěkné, děti sledovaly vše se zaujetím, reagovaly spontánně na všechny výkony herců. Své zážitky jsme kreslili a malovali odpoledne v MŠ. Lodinská Blanka

více

div
17.
11.
2016
Návštěva kina- aneb cesta za kulturou

Pro některé děti především pro ty nejmenší byla návštěva kina jejich vůbec první cestou za kulturou. Malé návštěvníky čekalo pásmo pohádek z Večerníčků, ale zejména první poznatky o tom, že návštěva kina je taková malá kulturní událost, na kterou se hezky obléknou, takřka ,,vyfiknou“ a kde se chovají slušně a tiše, aby nerušili ostatní. A tak se taky stalo, děti se chovaly jak se patří, pohádky se jim moc líbily i cesta autobusem zpět do MŠ, při které si plny dojmů sdělovaly zážitky z této akce a těšily se, že zase brzy někam vyrazí. Pučálková Olga

více

div
 4.
11.
2016
Výstava zvířat ve Štítarech

Slunečné počasí provázelo 4. 11. 2016 děti a paní učitelky, které se vydaly na výstavu zvířátek do Štítar. Děti si mohly zblízka prohlédnout drobná hospodářská zvířata, exotické druhy zvířat i domácí mazlíčky. Vejtrubová Věra

více

div
 2.
11.
2016
Lampiónový průvod

Ve středu 2. 11. byla pro všechny zúčastněné připravena stezka odvahy s odměnou pro děti, občerstvení v podobě zákusků, perníčků, kávy a čaje. Na závěr prošel obcí lampiónový průvod, který byl zakončen ohňostrojem. Lodinská Blanka

více

div
 6.
10.
2016
Olympiáda v MŠ

Dne 30. září 2016 bylo slunečné počasí. A to je úplně nejlepší počasí na sportování. Všechny děti z naší mateřské školy se sešly na školním hřišti, aby se připravily na zdolávání olympijských disciplín. Nejprve se však naučily pokřik a soutěže mohly začít. Na každém stanovišti "fandil" plyšový kamarád např. krteček, medvídek a další. Skákání v pytlích, běh, skok do dálky, překážková dráha, hod na cíl a plno jiných disciplín překonávali naši malí olympionici. Kamarádi a kamarádky ostatní povzbuzovali a všichni nakonec absolvovali všechny disciplíny na jedničku. Ale nebylo to všechno. Zaslouženou odměnu musely děti najít v ukrytém pokladu. Fidorková medaile chutnala všem a na památku ne tento príma den budou dětem připomínat malé medaile s logem školky. Ať už malí nebo velcí závodníci dokázali soutěžit čestně a tak si za svoje sportovní výkony zaslouží pochvalu. Věra Vejtrubová

více

div
 9.
 5.
2016
Zápis do MŠ

Informace o zápisu do MŠ jsou zveřejněny v sekci "AKCE".

více

div
21.
 4.
2016
upozornění

V sekci dokumenty je aktualizovaný plán akcí MŠ na druhé pololetí školního roku.

více

div
31.
 3.
2016
Den se zvířátky

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 po celý den soutěžili předškoláci se svými plyšovými zvířátky, které si přinesli z domova. Na děti čekaly sportovní disciplíny, vyprávění o životě zvířat, naučily se novou písničku a vyrobily si králíčka z pohádkové knížky, kterou čteme. Věra Vejtrubová

více

div
 7.
 3.
2016
Divadelní představení Čtyřlístek

V pondělí 7. března navštívily nejstarší děti kolínské divadlo a shlédly představení Čtyřlístek. Vynález s názvem spánkostroj a kouzelná košťata přenesla Bobíka, Fifinku, Myšpulína a Pinďu do pohádek, ve kterých se museli utkat s drakem, přemoci ježibabu z perníkové chaloupky, probudit Šípkovou Růženku a obehrát čerta v kartách. Děti zaujaly nejen herecké výkony, ale také písničky a veselé kostýmy. Všem dětem se představení líbilo. Zároveň musím pochválit děti za jejich pěkné chování. Věra Vejtrubová

více

div
25.
 2.
2016

 

více

div
18.
 1.
2016
Předškoláci ve škole

Ve čtvrtek 14. ledna 2016 navštívili předškoláci prvňáčky naší základní školy. Vyzkoušeli si jaké je to sedět ve školní lavici, prohlédli si sešity a jiné učební pomůcky a spolu se svými staršími kamarády zažili opravdové vyučování. Ve třídě se to jenom hemžilo dětmi, ale vládla tu pohodová atmosféra. Předškoláčky čeká co nevidět zápis do první třídy a tak už budou tak trochu vědět, co je tam čeká. Děkujeme paní učitelce Bendové a jejím žáčkům za příjemně strávenou hodinu. V. Vejtrubová

více

div
13.
10.
2015
Vezeme děti


více

div
13.
10.
2015
S kamarádem za dobrodružstvím

Na čtvrtek 17. 9. si pro nás žáci z 9. třídy ZŠ pod vedením uč. J. Novákové připravili zábavné dopoledne. Předpověď počasí byla velmi optimistická a my se všichni moc těšili, co pěkného a zajímavého prožijeme, jak si procvičíme svoje znalosti a dovednosti. Dopolední svačinu jsme rychle zvládli a už se těšili na vyprávění s uč. Š. Jeřábkovou o nástrahách doma, v přírodě, na zahradě - co vše se nám může přihodit a jak se máme zachovat. Skládali jsme čísla záchranné služby a vybarvovali pracovní listy připravené k tématu. Pak už jsme se přesunuli na zahradu Linhartových, kde měli žáci s paní učitelkou pro děti připravená stanoviště na plnění úkolů - skoky v pytlích, chůze ve dvojicích se zavázanýma očima, hod dřívkem, cvičení zručnosti - vejce na lžíci, běh ve dvojici se svázanýma nohama, soutěž v běhu. Na závěr jsme museli dle připravených instrukcí najít poklad, se kterým jsme se podělili úplně všichni. Ještě jsme doplnili tekutiny a vydali se na zpáteční cestu do MŠ. Celá akce se vydařila, děti byly spokojené a to je naše největší odměna. Poděkování patří žákům 9. třídy a uč. J. Novákové a Š. Jeřábkové. Za MŠ Blanka Lodinská

více

div
11.
10.
2015
Evropský den jazyků - 25. 9. 2015

S Mášou a medvědem celý svět projedem......aneb Evropský den jazyků Hravou formou se mohly děti z MŠ seznámit s pohádkami, písničkami nebo hrami různých evropských zemí. Poznaly také jaká jídla se v těchto zemích jí, zahrály si pohádku O řepě, naučily se anglickou básničku apod. Chodník před MŠ vyzdobily obrázky sluníček a dětí a společně si zarecitovaly básničku " Děti světa". Za MŠ Vejtrubová V.

více

div
 8.
 6.
2015
informační schůzka rodičů

Upozorňujeme rodiče nově přijatých dětí do MŠ na informační schůzku, týkající se provozu MŠ. Termín schůzky bude v posledním srpnovém týdnu, konkrétní datum a čas bude zveřejněn na webových stránkách.

více

div
 7.
 5.
2015
Vystoupení Dramatického kroužku

k příležitosti oslav 70. výročí konce druhé světové války na náměstí od 18:30 hodin

více

div
20.
 2.
2015
Upozornění pro rodiče

Rodiče mohou ráno nahlásit učitelce možnost výběru svačiny dítěte (pomazánka / máslo).

více

div
29.
 1.
2015
Kino Kolín

Ve čtvrtek 29.1.2015 se do kolínského kina vypravily všechny děti MŠ (i předškoláci), aby se zaplnil autobus pro nemocnost dětí z budovy MŠ. Všechny děti si pohádkové pásmo ze známých večerníčků velice užily a každou promítnutou pohádku odměnily potleskem.

více

div
16.
 1.
2015
čtení v MŠ

MŠ úspěšně pokračuje ve čtení pro děti. Každý měsíc oslovujeme babičky, tety, ale i samotné maminky a nabízíme jim možnost přečtení jim známé pohádky či příběhu při odpoledním odpočinku dětí. Děkujeme všem za ochotu a čas věnovaný dětem (jmenovitě: paní Bednářové, paní Ivanové, tetě Monice, babičce Šancové a babičce Horáčkové).

více

div
10.
12.
2014
Mikuláš v cukrárrně

Ve čtvrtek 4.12. navštívily všechny děti z MŠ místní cukrárnu paní Beranové, která pro děti připravila mikulášskou nadílku (sladkosti). Nadílku dětem osobně předal a k dětem promluvil Mikuláš, za asistence krásného anděla a rozverného čerta.

více

div
10.
12.
2014
Mikulášská nadílka v MŠ

V pátek 5.12. proběhla v dopoledních hodinách v MŠ "Mikulášská nadílka". MŠ navštívil Mikuláš s anděly a početnou čertovskou družinou (9. třída ZŠ). Děti si nadílku musely zasloužit zpěvem a přednesem básniček a říkadel s mikulášskou a vánoční tematikou. Teprve potom byly děti čerty obdarovány čertovskými dukáty a andělé jim předali mikulášský balíček.

více

div
 7.
11.
2014
soutěž ve výrobě strašidel z pořírodnin a dýní

Vyhlašujeme soutěž ve výrobě strašidel z přírodnin a dýní. Rodiče společně s dětmi vyrobí strašidlo. které vystavíme v chodbě MŠ k prohlídce a potom využijeme k osvětlení zahrady před lampiónovým průvodem.

více

div
20.
10.
2014
Upozornění pro rodiče

Od pondělí 20.10. budou přijímány děti do třídy MŠ v ZŠ pouze do 8,00h. Potom bude budova ZŠ uzamčena z důvodu zamezení vstupu do budovy nežádoucím osobám.

více

div
10.
10.
2014
Pojďte si s námi číst

Chtěli bychom tímto způsobem oslovit dědečky, babičky, strýčky, tetičky, (ale - i rodiče ) dětí a požádat je o spolupráci při akci čtení pro děti, v době poledního odpočinku. Společně s učitelkami jednotlivých tříd Vás budeme oslovovat a žádat o tuto spolupráci. Děti mají čtené příběhy či pohádky velmi rády a uvítají, když MŠ navštíví někdo z rodiny nebo blízkého okolí.

více

div
29.
 9.
2014
kroužky

více

div
22.
 5.
2014
Omezení provozu MŠ

ve středu 28.5.2014 bude omezen provoz MŠ pouze na jednu třídu v budově MŠ. Důvodem je školení všech pedagogických zaměstnanců ZŠ a MŠ.

více

div
18.
 5.
2014
Rodinné odpoledne

Ve středu 21.5.2014 od 15,00h, mateřská škola pořádá rodinné odpoledne pro rodiče a děti. Pro zúčastněné budou připraveny soutěže, občerstvení, odměny a společné opékání. Těšíme se na Vaši účast.

více

div
24.
 4.
2014
uzavření MŠ

Mateřská škola bude uzavřena ve čtvrtek 1.5.2014 - svátek práce a v pátek 2.5. 2014 - ředitelské volno.

více

div
14.
 4.
2014
velikonoční prázdn.

Upozorňujeme rodiče, že ve dnech 17. a 18.4. jsou velikonoční prázdniny a provoz MŠ bude pouze v jedné třídě v budově MŠ.

více

div
14.
 4.
2014
Barevný týden

Upozorňujeme rodiče, že v sekci Dokumenty je zveřejněn program věnovaný akci Den Země - Barevný týden.

více

div
13.
 4.
2014
kritéria

Upozorňujeme rodiče, že kritéria přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2014/15 jsou zveřejněny v sekci Dokumenty.

více

div
 8.
 4.
2014
tanečky

Upozorňujeme rodiče, že do odvolání budou tanečky obou skupin každý týden (v pondělí od 13,00h).

více

div
 4.
 4.
2014
kino Kolín

Ve čtvrtek navštívily mladší děti z MŠ Kino 99 v Kolíně. Děti shlédly méně známé pohádky o krtečkovi, které je velmi zaujaly a udržely jejich pozornost po celou hodinu. Využity byly i jejich zážitky z autobusu v hustém silničním provozu po městě, které uplatnily v týdnu dopravní výchovy.

více

div
 2.
 4.
2014
kino Kolín

Ve čtvrtek 3.4.2014 navštíví mladší děti z MŠ kolínské kino (pásmo pohádek). Odjezd od MŠ je v 9,30h.

více

div
 1.
 4.
2014
zápis do MŠ

Zápis do MŠ bude probíhat v týdnu od 12.5 do 16.5 2014. V pondělí a v úterý si rodiče vyzvednou přihlášku k zápisu do MŠ od 7,30h do 15,00h v kanceláři ZŠ a vyplněnou s lékařským potvrzením přinesou v pátek 16.5.2014 od 10,00h do 15,00h, do MŠ.

více

div
 1.
 4.
2014
záznam.arch

Upozorňujeme rodiče, že záznamový arch o prospívání jejich dítěte v MŠ, dostanou během dubna k nahlédnutí do jejich mailové pošty.

více

div
 5.
 3.
2014
jarní prázdniny

Od 10.3. do 14.3.2014 budou jarní prázdniny. Provoz MŠ bude pouze v jedné třídě v prvním patře budovy MŠ. V přízemí bude probíhat stěhování a výměna nábytku s jarním úklidem.

více

div
10.
 2.
2014
upozornění pro rodič

Ve vchodu mateřské školy je umístěna schránka, do které mohou rodiče vkládat své nápady, podněty a připomínky k provozu a dění v mateřské škole (pokud nechtějí přímo hovořit s pracovnicemi MŠ).

více

div
10.
 2.
2014
screening zraku

V úterý 11.2. od 9,45 h proběhne v mateřské škole screeningové vyšetření zraku přihlášených dětí.Rodiče mohou dát vyšetřit i mladší sourozence dětí.

více

div
21.
 1.
2014
provoz MŠ

Z provozních důvodů bude ve čtvrtek a pátek 30. a 31.1.2014 provoz MŠ v jedné třídě v budově mateřské školy.

více

div
20.
 1.
2014
plán akcí MŠ 2. polo

Plán akcí na druhé pololetí je zveřejněn v sekci dokumenty.

více

div
 8.
 1.
2014
keramika

Paní Nobilisová žádá rodiče, aby si děti na další kroužek keramiky přinesly hluboký plastový talířek.

více

div
 8.
 1.
2014
divadlo v MŠ

Ve čtvrtek 9.1.2014 se od 10,30h uskuteční v MŠ mimořádné loutkové divadelní představení.

více

div
 5.
 1.
2014
tanečky

V pondělí 6.1.2013 nebudou tanečky skupiny H.Potměšilové, z rodinných důvodů.

více

div
13.
12.
2013
uzavření MŠ

MŠ bude od 23.12 2013 do 5.1.2014 uzavřena. Provoz bude obnoven v pondělí 6.1.2014.

více

div
13.
12.
2013
vánoční nadílka

Ve středu 18.12. proběhne v dopoledních hodinách vánoční nadílka v jednotlivých třídách.

více

div
13.
12.
2013
tanečky

V pondělí 16.12. budou poslední vánoční tanečky pro obě skupiny.

více

div
 8.
12.
2013
tanečky

V pondělí jsou tanečky obou skupin. V úterý jsou tanečky od 15,30 h obou skupin v aule ZŠ a ve čtvrtek opět tanečky obou skupin od 15,30 h v budově MŠ.

více

div
29.
11.
2013
tanečky

V pondělí 2. 12. budou mít tanečky obě skupiny v pravidelném čase.

více

div
 7.
11.
2013
tanečky

Upozorňujeme rodiče, že v pondělí 11.11.2013 budou mít tanečky opět obě skupiny dětí.

více

div
 3.
11.
2013
tanečky

Upozorňujeme rodiče, že 4.11. 2013 budou mít tanečky obě skupiny dětí.

více

div
16.
10.
2013
podzimní soutěž

Upozorňujeme rodiče na podzimní soutěž - Podzimní strašidlo. Domácí spoluprací dětí a rodičů vyrobit strašidlo z dýně, řepy,nebo jiných přírodnin (vydlabání, vyřezání, nazdobení do nějakého dušičkového motivu). Hotové výrobky přijímá každá třídní učitelka MŠ dne 21.10.2013. Výtvory z přírodnin budou vystaveny na chodbě v MŠ a v ZŠ. Zúčastněné děti budou odměněny.

více

div
 8.
10.
2013
flétna

Kroužek flétny již začal v pátek 4.10.2013, pod vedením V.Vejtrubové. Kroužek flétny bude každý pátek od 8,00h do 8,45h, pouze pro přihlášené děti.

více

div
 2.
10.
2013
tanečky

V sekci Dokumenty je zveřejněn jiný termín tanečků skupiny Š. Kořínkové.

více

div
26.
 9.
2013
kroužky

V sekci Dokumenty jsou zveřejněny informace a seznamy dětí do jednotlivých kroužků. Kroužky tanečků a keramiky začínají v týdnu od 30.9.2013.

více

div
 8.
 9.
2013
třídní schůzka

Upozorňujeme rodiče všech dětí na třídní schůzku, která se koná 18.9. 2013 od 15,00h v přízemí budovy MŠ.

více

div
27.
 8.
2013
Zahájení provozu MŠ

V pondělí 2.9.2013 bude obnoven provoz MŠ. Děti nastoupí do jednotlivých tříd podle zveřejněných seznamů (na webu, v sekci Dokumenty nebo na dveřích MŠ a ZŠ). Provoz bude zahájen opět v 6,30h. První den je z organizačních důvodů nutný nástup do 8,00h.

více

div
23.
 8.
2013
upozornění

Upozorňujeme rodiče nově nastupujících dětí do mateřské školy na informační třídní schůzku, která se koná 28.8.2013 od 15,00h.

více

div