Angličtina v ZŠ

Angličtina v ZŠ

Kurzy anglické konverzace  v dotaci jedné vyučovací hodiny jsou rozděleny na zájmové kurzy pro první a druhý stupeň ZŠ.

Žáci první třídy se učí podle učebnice MINI MAGIC, se kterou pracovali již ve školce a která je založena na jednoduchý příbězích, opakování a TPR. Veškeré informace o kroužku najdete na odkazu ZDE.

Žáci druhé třídy se učí podle učebnice WELCOME Stater b, která je vytvořena speciálně pro žáky, kteří s angličtinou začínají. Obsah učiva je strukturován, slovní zásoba je přiměřená věku a potřebám dětí a má za cíl učit děti zábavnou formou všechny jazykové dovednosti.
 
Třetí, čtvrtá a pátá třída ZŠ se učí podle řady Easy English 3,4 a 5 a navazuje na obsah učiva základní školy tak, že žáci procvičují vzorové struktury tematicky korespondující s povinným učivem, které dále prohlubuje a rozšiřuje.
 
Žáci druhého stupně si rozšiřují slovní zásobu, upevňují jazykové struktury a osvojují si dovedností jako např. čtení s porozuměním. Rovněž se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Na každé hodině žáci obdrží potřebné kopie, které si mohou založit ve vlastním portfoliu.
 
Hlavní cíl všech jazykových konverzačních kurzů je zaměřen na vyjadřování v angličtině přiměřeně věku dětí a jejich schopnostem. Bez známek, bez stresu a se zábavou si žáci zdokonalují, prohlubují a rozšiřují povinné školní učivo.

Fotogalerie