Angličtina v MŠ

Angličtina v MŠ

Kroužek angličtiny

V úterý ráno probíhá kroužek AJ  podle učebnice Mini Magic 1

Pravidla práce s  dětmi v kroužku angličtiny (45 minut):
 • přivítání anglickou písničkou, pohybová aktivita
 • pozdravení se mezi sebou, práce v klidu - opakování slovíček, poslech příběhu, práce s kartičkami a maňásky
 • práce s knížkou, lepení, spojování, kreslení, stříhání, vyrábění (podpora vývoje jemné motoriky a nácvik praktických dovedností)
 • pohybová aktivity - tanec, pohybové hry, reagování na pokyny (TPR aktivity)
 • úklid, rozloučení písničkou


Školka s angličtinou

Každý den si předškolní děti na malou chvilku odskočí k angličtině.  Aktivity, které povedou paní učitelky v angličtině zahrnují například:

 • pozdravení a uvítání
 • protažení a cvičení 
 • přechody na svačin nebo na oběd
 • oblékání
 • skupinové aktivity - písničky, říkanky, puzzle, vytleskávačky, jednoduché hry
 • slovní zásoba, kterou budou děti procvičovat - pokyny ve třídě, mechanické počítání, barvy, zvířátka, jídlo, oblečení, hračky, pozdravy

 Fotogalerie