Historie

Mateřská škola v Červených Pečkách je v provozu od roku 1948. V té době byla jedna třída umístěna v budově základní školy. V roce 1980 byla zahájena stavba nové budovy. Otevřena byla v říjnu 1982 jako dvoutřídní mateřská škola. Od 1.9. 2010 došlo ke sloučení MŠ a ZŠ, která s MŠ sousedí. Kapacita je 85 dětí. V budově MŠ je kapacita na 60 dětí (2 a půl třídy) a v budově ZŠ odloučené pracoviště s kapacitou 25 dětí nejstarší věkové skupiny (1 třída). Škola je umístěna na kraji městyse. Je to patrová budova a řešení místností poskytuje dostatek prostoru pro všechny docházející děti. V přízemí je II. třída a ložnice/tělocvična, sociální zařízení pro děti a šatna dětí, šatna zaměstnanců, kuchyňka a přípravna. V prvním patře je I. třída a III. třída, sociální zařízení pro děti, šatna dětí i zaměstnanců, kuchyňka, sborovna a ředitelna. V přízemí budovy ZŠ je umístěna IV. třída, šatna dětí a sociální zařízení pro děti.