Akce

20.6.2019

Zahradní slavnost

 Od 16:00 hodin v parku u kluboven žáci ZŠ a MŠ vystoupí se svými programy. Proběhne pasování nových prvňáčků a rozloučí se žáci 9. třídy. Všichni jste srdečně zváni. 

 Občerstvení na místě je zajištěno.