Akce

31.1.2019

Mobilní planetárium 2.-9. třída

 

 

Před rozdáním pololetního vysvědčení jsme chtěli odměnit žáky za jejich půlroční práci. Přemýšleli jsme o nějakém zábavném a smysluplném programu. Proto jsme vybrali a objednali do školy mobilní planetárium, které disponuje výukovými programy jak pro žáky 1. i 2. stupně. Toto mobilní planetárium je též unikátní pro své sférické promítání filmů o hvězdách a vesmíru na planetární kupoli.

Myslím, že den si užili nejen žáci, ale také vyučující.  Program byl pro žáky velkým přínosem. Velké díky patří i lektoru Vladimíru Kunzovi, který byl k žákům vstřícný, empatický a s nekonečnou energií  předával žákům co nejvíce informací. Určitě tohoto lektora rádi znovu přivítáme.


Fotogalerie