Akce

23.3.2016

Projektový den

I. stupeň -  Kniha a já, II. stupeň - Stopa Lidic v historii národa