Články

16.10.2018

Kroužek AJ pro 1. třídu

Informace pro rodiče

Kroužek AJ pro 1. třídu

Angličtina bude probíhat 1xtýdně v úterý pátou hodinu (po obědě), tj. 11:45-12:55 ve třídě. Po angličtině děti odvedu do družiny, případně do šatny, pokud jdou po angličtině domů.
     
Vzhledem k tomu, kolik se přihlásilo na kroužek dětí, rozdělila jsem je na dvě menší skupinky, každá bude chodit zvlášť. Rozdělení bylo nutné, protože ve skupině 23 dětí se cizí jazyk dá vyčovat velmi těžko.
První skupinka bude chodit hned po obědě, tedy od 11:45 do 12:20. Druhá skupinka bude chodit od 12:20 do 12:55.

1. skupina:
Mikuláš Říha
Anička Velebilová
Šimon Všetečka
Elenka Herčíková
Eliška Kalabisová
Šimon Kubelka
Filip Dvořák
Jirka Macek
Štěpán Novák
Lucka Hejdušková
Esterka Fabiánová

2. skupina

Vláďa Hrbek
Martin Mach
Antonie Němečková
Štěpán Soukenka
David Lédr
Pepa Žaloudek
Kačka Bednářová
Kačka Benešová
Vláďa Rauch
Vojta Černý
Tomáš Jurek
Vašek Horyna

Budeme pokračovat v učebnici MINI MAGIC, kterou děti používaly v MŠ. Ti, kteří knížku nemají, ji dostanou na druhé hodině angličtiny 25.9.
Prosím tedy rodiče, aby modrou učebnici MINI MAGIC dávali dětem v úterý do školy.

První skupinka lekce rychle zopakuje, zbývá nám už jen jedna celá lekce (At the beach), kterou dokončíme do Vánoc a potom již budeme pracovat podle jiných materiálů.

Druhá skupinka knížku nezná, a proto ji budeme mít na celý školní rok a nebudeme v lekcích pospíchat. 

2.10.2018
Děti jsou již rozdělené do skupinek, práce se výrazně urychlila a děti v menší skupině lépe vstřebávají nové poznatky. Obě skupinky budou používat stejnou knížku Mini Magic, první skupinka zopakuje příběhy rychlejším tempem a přidá si vždy o něco malinko více slovíček nebo aktivit.
Ve druhé skupince potřebujeme více procvičování a aktivní práci s knížkou, aby se nám vše pěkně ukládalo.

Není třeba se s dětmi doma "učit", spíše se dětí ptejte podle obrázků v učebnici, co si pamatují, jak se co řekne nebo jak se jim co líbilo.
Důležité je, že upevňování učiva trvá malinko déle a tak se na začátku třeba nedozvíte úplně všechno, všechna slovíčka nebo písničky.

16.10.2018
Prosím rodiče o kontrolu, kdy kdo chodí na kroužek. Udělala jsem drobné změny, pořád se ještě snažíme vyladit skupinky tak, aby se všem dobře pracovalo.

Dnes jsme s první skupinkou zopakovali svá jména v angličtině, zazpívali si a  zatleskali, potom si společně řekli první příběh, všechna zvířátka si děti krásně pamatují, přidali jsme si slovíčko PULL (táhnout) a také jsme si příběh zahráli. Tím opakování první lekce končí, další dvě hodiny náś čeká zopakování druhého příběhu.
S druhou skupinkou jsme se přivítali, trochu si s pomocí říkanek zacvičili a opakovali jsme zvířátka z prvního příběhu. Za domácí úkol dostaly děti zakroužkovat počet zvířátek podle číslic v rámečcích, tak s nimi můžete procvičit číslovky one-two-three-four-five-six.

23.10.2018
S první skupinkou jsme úžasně rychle zopakovali druhý příběh Doctor Monkey, děti si připomněly slova a fráze: Knock, knock, knock. Come in. What´s the matter. I have an idea. Thank you doctor Monkey, zopakovali jsme části těla - my tummy, my leg, my back, my foot, my head, my trunk. Nakonec jsme si dali sladkou odměnu a písničku.
S druhou skupinkou jsme se dnes soustředili na barvy v prvním příběhu Little elephant, vybarvili jsme si květiny v učebnici a zkoušeli odpovědi na otázku What colour is the flower? Děti mají za úkol podle zadání barev vybarvit obrázek žabky s balónky v učebnici.

6.11.
První skupinka zopakovala třetí příběh Happy Birthday. Zazpívali jsme si písničku a zopakovali slovíčka (dárky, které zvířátka přinesla pro Little Elephant - ball, mobile phone, pencil, guitar, birthday cake). 
Druhá skupinka pracovala na cvičeních v prvním příběhu Little elephant, nalepovali jsme samolepky, zkoušeli jsme si zapamatovanou sekvenci slovíček a frází a zopakovali si příběh tím, že jsme si ho zahráli.

13.11.
První skupinka si dnes zopakovala čtvrtý příběh Lizard the Wizard, procvičili jsme frázi Give me your... Mluvili jsme i samostatně a dětem to výborně šlo. Zopakovali jsme také různé aktivity jako např. dance with the radio, skip the skipping rope, ride a bicycle.

Druhá skupinka dnes dokončila první příběh Little Elephant, nalepili jsme si podle příběhu zvířátka tak, jak si navzájem pomáhala a máme tedy první lekci zvládnutou.

20.11.
Protože děti dlouho obědvaly, spojili jsme dnes hodinu pro obě skupiny. Naučili jsme se novou písničku Baby shark, zazpívali jsme si ji, naučili se k tomu pohyb a děti si to velmi užily. Procvičili jsme si slovní zásobu (členové rodiny, barvy, počítání). Můžete si písničku doma zazpívat.

27.11.
1. skupinka dneska zopakovala formou pohybu, zpívání a opakování různé aktivity (I´ve got a bicycle and I can cycle, I´ve got a radio and I can dance, I´ve got a skipping rope and I can skip, I´ve got roler skates and I can skate). Protože si příště budeme opakovat/učit se slovíčka týkající se obličeje, zazpívali jsme si několikrát písničku Open, close. Můžete ji trénovat společně. 
2. skupinka dnes začala druhý příběh - Dr. Monkey. Zatím jsme si jen zahráli celý příběh podle obrázků, naučili jsme se klepání na dveře - Knock, knock, knock - Come in! a seznámili se s příběhem. Doma se můžete společně na příběh podívat a zopakovat jména zvířátek a případně co je bolí. 

4.12. 
1. skupinka dnes malovala a opakovala obličej (my face - eyes, ears, nose, mouth), hráli jsme si a soutěžili, kdo zlvádne ukazovat bez chyb jednotlivé části obličeje, zpívali jsme Open, close a další písničky.
2. skupinka dnes poslouchala příběh Dr. Monkey, opakovali jsme a spojovali různé části těla, která zvířátka bolela, ukazovali jsme si na obrázcích a zapojili jsme i pohyb.

10.12.
Dnes jsme si již s oběma skupinkami povídali o Vánocích, pracovali jsme s kartičkami - flashcards (Christmas, tree, balls, star, present), zazpívali jsme si písničku We wish you a merry Christmas a opakovali jsme barvy a počty, když si děti vybarvovaly vánoční stromeček a podle diktátu doplňovaly barevné ozdoby.

17.12. Dnes již hodina AJ nebyla, děti končily školu v 11:30.

7.1.
Po vánocích bylo potřeba trochu opakovat, takže s první skupinkou jsme zopakovali několik písniček a říkanek a pak jsme opakovali poslední známou lekci - Little elephant is late. Přidali jsme si nové výrazy - kromě samostatných slovíček jsme zkoušeli i celé věty - Where´s your bag? Where´s your book? Where´s your pen? Where are your glasses? To bylo ale pro děti těžké, takže jsme potom již opakovali jen barvy a zopakovali jsme si příběh s pomocí učebnice.
Druhá skupinka pracovala s příběhem Dr. Monkey, pokusili jsme se společně zopakovat příběh, děti byly ale po dopoledni a po obědě unavené, tak jsme si zazpívali písničku a podle diktátu vypracovali doprovodné cvičení v učebnici.
Pokud budete mít chvilku času, zopakujte s dětmi slovíčka - my tummy, my leg, my back, my, foot, my head, my trunk tak, že budete dětem ukazovat v příběhu jednotlivá zvířátka a děti budou říkat, co koho bolí.

PROSÍM RODIČE, ABY DĚTEM DO ŠKOLY DÁVALI NA ÚTERÝ KNÍŽKU. DĚTI JSOU SMUTNÉ, KDYŽ NEMOHOU PRACOVAT S OSTATNÍMI. 
Brzy budeme také přihlašovat děti na kroužek AJ na druhé pololetí, zeptejte se tedy dětí, zda chtějí na kroužek dále chodit.  Pokud by někdo dále chodit nechtěl, prosím o informaci do notýsku.


Fotogalerie