Články

16.6.2019

Kroužek AJ pro 1. třídu

Informace pro rodiče

Kroužek AJ pro 1. třídu

PROSÍM, DÁVEJTE DĚTEM V ÚTERÝ KNÍŽKU NA ANGLIČTINU, DĚTI JSOU SMUTNÉ, KDYŽ NEMŮŽOU PRACOVAT S OSTATNÍMI.

Angličtina bude probíhat 1xtýdně v úterý pátou hodinu (po obědě), tj. 11:45-12:55 ve třídě. Po angličtině děti odvedu do družiny, případně do šatny, pokud jdou po angličtině domů.
     
Vzhledem k tomu, kolik se přihlásilo na kroužek dětí, rozdělila jsem je na dvě menší skupinky, každá bude chodit zvlášť. Rozdělení bylo nutné, protože ve skupině 23 dětí se cizí jazyk dá vyčovat velmi těžko.
První skupinka bude chodit hned po obědě, tedy od 11:45 do 12:20. Druhá skupinka bude chodit od 12:20 do 12:55.

1. skupina:
Mikuláš Říha
Anička Velebilová
Šimon Všetečka
Elenka Herčíková
Eliška Kalabisová
Šimon Kubelka
Filip Dvořák
Jirka Macek
Štěpán Novák
Lucka Hejdušková
Esterka Fabiánová

2. skupina

Martin Mach
Antonie Němečková
Štěpán Soukenka
Pepa Žaloudek
Kačka Bednářová
Kačka Benešová
Vláďa Rauch
Tomáš Jurek
Vašek Horyna

Budeme pokračovat v učebnici MINI MAGIC, kterou děti používaly v MŠ. Ti, kteří knížku nemají, ji dostanou na druhé hodině angličtiny 25.9.
Prosím tedy rodiče, aby modrou učebnici MINI MAGIC dávali dětem v úterý do školy.

První skupinka lekce rychle zopakuje, zbývá nám už jen jedna celá lekce (At the beach), kterou dokončíme do Vánoc a potom již budeme pracovat podle jiných materiálů.

Druhá skupinka knížku nezná, a proto ji budeme mít na celý školní rok a nebudeme v lekcích pospíchat. 

2.10.2018
Děti jsou již rozdělené do skupinek, práce se výrazně urychlila a děti v menší skupině lépe vstřebávají nové poznatky. Obě skupinky budou používat stejnou knížku Mini Magic, první skupinka zopakuje příběhy rychlejším tempem a přidá si vždy o něco malinko více slovíček nebo aktivit.
Ve druhé skupince potřebujeme více procvičování a aktivní práci s knížkou, aby se nám vše pěkně ukládalo.

Není třeba se s dětmi doma "učit", spíše se dětí ptejte podle obrázků v učebnici, co si pamatují, jak se co řekne nebo jak se jim co líbilo.
Důležité je, že upevňování učiva trvá malinko déle a tak se na začátku třeba nedozvíte úplně všechno, všechna slovíčka nebo písničky.

16.10.2018
Prosím rodiče o kontrolu, kdy kdo chodí na kroužek. Udělala jsem drobné změny, pořád se ještě snažíme vyladit skupinky tak, aby se všem dobře pracovalo.

Dnes jsme s první skupinkou zopakovali svá jména v angličtině, zazpívali si a  zatleskali, potom si společně řekli první příběh, všechna zvířátka si děti krásně pamatují, přidali jsme si slovíčko PULL (táhnout) a také jsme si příběh zahráli. Tím opakování první lekce končí, další dvě hodiny náś čeká zopakování druhého příběhu.
S druhou skupinkou jsme se přivítali, trochu si s pomocí říkanek zacvičili a opakovali jsme zvířátka z prvního příběhu. Za domácí úkol dostaly děti zakroužkovat počet zvířátek podle číslic v rámečcích, tak s nimi můžete procvičit číslovky one-two-three-four-five-six.

23.10.2018
S první skupinkou jsme úžasně rychle zopakovali druhý příběh Doctor Monkey, děti si připomněly slova a fráze: Knock, knock, knock. Come in. What´s the matter. I have an idea. Thank you doctor Monkey, zopakovali jsme části těla - my tummy, my leg, my back, my foot, my head, my trunk. Nakonec jsme si dali sladkou odměnu a písničku.
S druhou skupinkou jsme se dnes soustředili na barvy v prvním příběhu Little elephant, vybarvili jsme si květiny v učebnici a zkoušeli odpovědi na otázku What colour is the flower? Děti mají za úkol podle zadání barev vybarvit obrázek žabky s balónky v učebnici.

6.11.
První skupinka zopakovala třetí příběh Happy Birthday. Zazpívali jsme si písničku a zopakovali slovíčka (dárky, které zvířátka přinesla pro Little Elephant - ball, mobile phone, pencil, guitar, birthday cake). 
Druhá skupinka pracovala na cvičeních v prvním příběhu Little elephant, nalepovali jsme samolepky, zkoušeli jsme si zapamatovanou sekvenci slovíček a frází a zopakovali si příběh tím, že jsme si ho zahráli.

13.11.
První skupinka si dnes zopakovala čtvrtý příběh Lizard the Wizard, procvičili jsme frázi Give me your... Mluvili jsme i samostatně a dětem to výborně šlo. Zopakovali jsme také různé aktivity jako např. dance with the radio, skip the skipping rope, ride a bicycle.

Druhá skupinka dnes dokončila první příběh Little Elephant, nalepili jsme si podle příběhu zvířátka tak, jak si navzájem pomáhala a máme tedy první lekci zvládnutou.

20.11.
Protože děti dlouho obědvaly, spojili jsme dnes hodinu pro obě skupiny. Naučili jsme se novou písničku Baby shark, zazpívali jsme si ji, naučili se k tomu pohyb a děti si to velmi užily. Procvičili jsme si slovní zásobu (členové rodiny, barvy, počítání). Můžete si písničku doma zazpívat.

27.11.
1. skupinka dneska zopakovala formou pohybu, zpívání a opakování různé aktivity (I´ve got a bicycle and I can cycle, I´ve got a radio and I can dance, I´ve got a skipping rope and I can skip, I´ve got roler skates and I can skate). Protože si příště budeme opakovat/učit se slovíčka týkající se obličeje, zazpívali jsme si několikrát písničku Open, close. Můžete ji trénovat společně. 
2. skupinka dnes začala druhý příběh - Dr. Monkey. Zatím jsme si jen zahráli celý příběh podle obrázků, naučili jsme se klepání na dveře - Knock, knock, knock - Come in! a seznámili se s příběhem. Doma se můžete společně na příběh podívat a zopakovat jména zvířátek a případně co je bolí. 

4.12. 
1. skupinka dnes malovala a opakovala obličej (my face - eyes, ears, nose, mouth), hráli jsme si a soutěžili, kdo zlvádne ukazovat bez chyb jednotlivé části obličeje, zpívali jsme Open, close a další písničky.
2. skupinka dnes poslouchala příběh Dr. Monkey, opakovali jsme a spojovali různé části těla, která zvířátka bolela, ukazovali jsme si na obrázcích a zapojili jsme i pohyb.

10.12.
Dnes jsme si již s oběma skupinkami povídali o Vánocích, pracovali jsme s kartičkami - flashcards (Christmas, tree, balls, star, present), zazpívali jsme si písničku We wish you a merry Christmas a opakovali jsme barvy a počty, když si děti vybarvovaly vánoční stromeček a podle diktátu doplňovaly barevné ozdoby.

17.12. Dnes již hodina AJ nebyla, děti končily školu v 11:30.

7.1.
Po vánocích bylo potřeba trochu opakovat, takže s první skupinkou jsme zopakovali několik písniček a říkanek a pak jsme opakovali poslední známou lekci - Little elephant is late. Přidali jsme si nové výrazy - kromě samostatných slovíček jsme zkoušeli i celé věty - Where´s your bag? Where´s your book? Where´s your pen? Where are your glasses? To bylo ale pro děti těžké, takže jsme potom již opakovali jen barvy a zopakovali jsme si příběh s pomocí učebnice.
Druhá skupinka pracovala s příběhem Dr. Monkey, pokusili jsme se společně zopakovat příběh, děti byly ale po dopoledni a po obědě unavené, tak jsme si zazpívali písničku a podle diktátu vypracovali doprovodné cvičení v učebnici.
Pokud budete mít chvilku času, zopakujte s dětmi slovíčka - my tummy, my leg, my back, my, foot, my head, my trunk tak, že budete dětem ukazovat v příběhu jednotlivá zvířátka a děti budou říkat, co koho bolí.

15.1.
S první skupinkou jsme pracovali s učebnicí, naposledy jsme zopakovali slovíčka bag, pencil, book, glasses a frázi Where is my...?
S druhou skupinkou jsme dokončili druhý příběh, děti za úkol dostaly vybarvit obrázek na straně 65.

Příští hodina se přesouvá z úterý na čtvrtek 24.1. 

24.1.
S první skupinkou jsme dlouho zpívali a připravovali se na hodinu, některé děti jsou po obědě velmi živé a bohužel ruší i ostatní. Takže jsme si pomocí několika písniček a aktivit malinko uklidnili atmosféru a stihli jsme si pouze představit poslední lekci v knížce, zopakovali jsme slovíčka, pocvičili rytmus a levou a pravou stranu (left and right). Potom jsme zkusili pracovat v učebnici a spojovali jsme podle čísel, aby nám vznikly obrázky - kite (drak), towel (ručník) a ice cream (zmrzlina). Děti mají tyto tři obrázky za úkol vymalovat.
S druhou skupinkou jsme začali třetí příběh Happy birthday, seznámili jsme se s příběhem a podle paměti jsme si spojili, které zvířátko přineslo jaký dárek. Děti mají tuto stránku za domácí úkol vybarvit.

5.2.
S první skupinkou se dnes výborně pracovalo. Zazpívali jsme si písničku a pracovali jsme s novou slovní zásobou z lekce At the beach. Děti práce bavila, spojování bodů v knížce jim výborně šlo a vybarvování také. Ještě jsme stihli poslouchat příběh z CD, děti ukazovaly na obrázky v učebnici, co právě slyší.
S druhou skupinkou jsme si znovu prošli příběh Happy birthday a poslouchali na CD, potom se děti snažily příběh zopakovat. Zazpívali jsme si písničku a trochu si zatancovali na písničku.

12.2.
Dnes jsme pracovali trochu netradičně, ale dětem se změna moc líbila. S první skupinkou jsme si zazpívali písničku - můžete si ji s dětmi pustit a zazpívat také, stačí kliknout ZDE. Děti také dostaly domácí úkol, mají si vystřihnout stránku v učebnici s vybarveným hradem a všechna zvířátka. Prosím rodiče o pomoc při vystřihování dveří - měly by se otevírat.
S druhou skupinkou jsme se koukali na video a opakovali jsme slovíčka k tématu Happy birthday - prosím rodiče, aby se s dětmi na video doma podívali. Ke shlédnutí je ZDE. Procvičili jsme známá slovíčka, děti pracovaly vesele a hodina je bavila.Za domácí úkol si děti vystřihnou dárek na straně 61.

19.2.
S první skupinkou jsme použili vystřižený hrad a zvířátka a opakovali jsme fráze Knock, knock. Who is it?Open the door. Come in! Děti sice všechny věty samostatně znají, ale dohromady je to složité, navíc když tam ještě přidáváme všechna zvířátka z příběhů. Tuto aktivitu jsme dokončili a zazpívali jsme si písničku a k tomu si zatancovali.

Druhá skupinka opakovala slovíčka, pohráli jsme si s vystřiženým dárkem a hledali jsme ve třídě různě barevné dárky (ball, pencil, book, guitare, mobile phone). Snažíme se používat slovíčka ve větách a to je pro děti složitější, proto zatím v knížce dále nepokračujeme.

26.2.
První skupinka: Dnes jsme vystříhali poslední část k příběhu na str. 71 a zvířátka jsme si nalepili do divadla na str. 48. K tomu jsme si naposledy řekli příběh o slonovi, co chtěl pořád jen hrát fotbal a lekci jsme ukončili nalepením samolepek na str. 49. Za domácí úkol jsme děti poprosila, aby si na příští hodinu (po prázdninách) přinesly vystřiženou kytičku ze str. 53. Prosím, abyste ji nevybarvovali. Budeme pomalu připravovat jarní témata.
Druhá skupinka: Dnes jsme dokončili třetí lekci, nalepili jsme si závěrečné samolepky na stranu 25. Děti dostaly domácí úkol - vystřihnout zvířátka s dárky na straně 63 a přinést si je na příští hodinu po prázdninách. Budeme hrát divadlo, tak aby všechny děti měly pomůcky připravené. Děkuji.

12.3.
První skupinka: Dnes jsme si vystříhli květinu (It´s a flower) a formou společného diktátu jsme si ji vybarvili a ozdobili jsme strom ve třídě. Potom jsme si zazpívali písničku o počasí a natrénovali jsme různé druhy počasí - How´s the weather? It´s sunny, cloudy, windy).
Druhá skupinka: Děti, které měly obrázky si zahráli divadlo, ostatní museli počkat, až obrázky dostříháme. Zopakovali jsme tedy výrazy ze třetí lekce a zazpívali si i pár písniček.

19.3.
První skupinka: Dnes jsme si z učebnice vypůjčili obrázek rukou. Nejprve jsme si ale poslechli a potom i zazpívali písničku How many fingers have you got (zazpívejte si ji doma také), procvičili jsme si prstíky na rukou i nohou a pak i celé tělo a nakonec jsme si vybarvili ruce v knížce. Potom jsme trénovali barvy i čísla - já jsem řekla barvu a děti musely říci číslo a naopak.
Druhá skupinka:Dnes jsme se seznámili s novou lekcí jménem Lizard the Wizard, pověděli jsme si příběh a seznámili se s novými slovíčky a novými frázemi (radio, skipping rope, bike, roller blades).

2.4. 
Dnes jsme s oběma skupinkami zpívali, nacičovali na besídku a zkusili jsme si dát hodinu dohromady. Strávili jsme společeně íce než hodinu, ale bohužel se nám v tak veliké skupině nedařilo, některé děti chtěly pracovat a některé ne. Proto jsme hodinu ukončili videem, u kterého se děti sklidnily a zazpívali jsme si písničku.

9.4.

S první skupinkou jsme si nejprve zazpívali několik písniček na pozdrav, naučili jsme se novou říkanku (It´s my head, it´s my tummy, it´s my head, it´s my tummy. In my tummy, yummy yummy:-))
Potom jsme si povídali o tradičních velikonocích v anglicky mluvících zemích a koukli jsme se na video, se kterým jsme i pracovali. Můžete se na něj podívat zde.
Děti mají za domácí úkol vymalovat velikonoční vajíčko (Easter egg).

S druhou skupinkou jsme si také povídali o velikonocích a koukali na video, opakovali jsme si barvy a počítání a také dopravní prostředky, které jsme si potom i zahráli.
Děti mají za domácí úkol vymalovat velikonoční vajíčko (Easter egg).
Můžete se na video podívat zde.

16.4.

S první skupinkou už nebudeme potřebovat knížku, děti ji nemusí do školy nosit. 
Dnes jsme se naučili novou písničku, děti domů přinesly obrázek. Písničku si můžete zazpívat zde. Dnes jsme také poprvé psali anglicky a byla to legrace:-)

S druhou skupinkou jsme se ještě jednou podívali na velikonoční video a zopakovali si slovíčka. Zazpívali jsme si písničky z příběhu a potom jsme pracovali s obrázkem. Děti si i napsaly tři slovíčka - car, plane, boat.
Za domácí úkol si body obrázků spojí.

23.4.

S první skupinkou jsme dnes začali nové téma - Animals - poslechli jsme si písničku Bingo (o pejskovi, co se jmenoval Bingo) a říkali jsme si o zvířátkách.
druhou skupinkou jsme pokračovali v učebnici, začali jsme lekci Lizard the wizzard.

30.4. 
S první skupinkou jsme pokračovali v tématu Animals, podívali jsme se na video a pracovali s obrázky. Na video se s dětmi můžete podívat ZDE. Je to první písnička a jmenuje se Ba,ba black sheep.
S druhou skupinou jsme zpívali, pracovali s učebnicí a vypracovávali úkoly. Nová lekce má také nová slovíčka, tak jsme trénovali bag, book, pen, glasses a zkoušeli jse používat vce větách.


7.5. Hodina odpadá.

14.5.

S první skupinkou jsme pracovali se slovíčky na téma ANIMALS. Podívali jsme se na písničku (koukněte se na ni ZDE) a děti na svém obrázku vybarvovaly, která zvířátka v písničce slyší. Potom jsme zvířátka napodobovali i se zvuky a hádali, které to je. Obrázek děti přinesly domů a měly by rodičům zvířátka pojmenovat. Dvě nová zvířátka jsou goat (koza) a rooster (kohout).

S druhou skupinkou jsme pracovali v leci Little elephant is late. Děti si příběh poslechly, našly zapomenuté věci a zkoušely je samostatně pojmenovat. Potom jsme spojovali obrázky a předměty a za domácí úkol mají děti spojovačky od 1-10 v učebnici. Kdo bude chtít obrázky i vybarvit, tak samozřejmě může.
 


Fotogalerie