Akce

2.11.2015

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ V 5. TŘÍDĚ

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ V 5. TŘÍDĚ Opět si naše škola připomněla jazykovou různost v Evropě. Projektový den se tentokrát slavil jinak na prvním stupni a na druhém stupni. Pátá třída si připravila prezentaci o tomto významném dni. Vyjasnili si, proč vznikl Evropský den jazyků, jak je důležité se učit další cizí jazyk a jaké jsou cíle tohoto dne. Diskutovali, proč se učí právě anglický jazyk a proč druhým nejdůležitějším jazykem je německý. Nakonec se nasmáli při jazykolamech ze Slovenska.