Akce

20.10.2015

Beseda- Bezpečně na internetu

úterý  16:00 - 18:00 hodin

Cílem programu je seznámit rodiče a veřejnost s riziky virtuální komunikace a podpořit je v preventivním a výchovném působení, aby se jejich děti nestaly oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování.

Všichni jste srdečně zváni.