Akce

8.11.2018

Týden vědy a techniky - Exkurze do experimentálního chovu antilop losích a lam guanako - ŠZP LÁNY, 8. a 9. třída

 

 

Týden vědy a techniky AV ČR

Začátek formuláře

Konec formuláře

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY                             NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY               V ČESKÉ REPUBLICE

5–11/11/2018

http://www.tydenvedy.cz/opencms/export/sites/tvt/.content/galerie-obrazku/headers/trikolora.pngTÝDEN VĚDY A TECHNIKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

Protože se snažíme vyučovat i jinými formami než je frontální vyučování, zúčastnili se naši žáci II. stupně základní školy v rámci Týdne vědy a techniky exkurze do Experimentálního chovu lam guanako a antilop losích ve Školním zemědělském podniku v Lánech.  Touto částí exkurze nás provázel ing. Radim Kotrba, Ph.D., který se snažil žákům co nejzajímavěji, nejblížeji a nejpodrobněji přiblížit tyto kopytníky. Při vzájemném představování jsme zjistili, že všichni pocházíme z jednoho kraje. Žáci se od něho například dozvěděli vznik a cíl chovů, kolik kusů je ve stádech, kde se stáda nacházejí a proč, pečlivě popsal vnější stavbu těla zvířat a jejich odchov. Zmínil různé zajímavosti. Například lamy v ohrožení plivou na útočníka rozžvýkaný obsah žaludku. Na krku mají silnější kůži než na zbytku těla, která je chrání před poraněním, tato kůže se používá na výrobu bot. Ze srsti se získává velmi kvalitní vlna, z jednoho zvířete se za rok získá až 2 kg srsti. Dále se lamy využívají na maso, které obsahuje málo tuku. Trus se využívá jako hnojivo, nebo se ním natírají stromy a tím se zabraňuje jejich okusováním. Usušeným trusem se dá také topit. Lamy se dají také využít jako nosiči, jsou schopny denně několik kilometrů s nákladem i 40 kilogramů.

Druhá část exkurze byla věnována T. G. Masarykovi. Navštívili jsme zdejší muzeum, kde jsme se seznámili s osobností našeho prvního československého prezidenta, státníka evropského významu. Muzeum se nachází ve zrekonstruovaném tereziánském špýcharu. První část expozice je věnována osobnosti prezidenta a žáci zde mohli vidět rekonstrukci bytu rodiny Masarykových a seznámit se tak s jednotlivými členy rodiny. Druhá část expozice se zabývá profesorským obdobím. Další, třetí část se věnuje obdobím první světové války a československým legiím. Poslední částí muzea patří expozici mapující období první republiky.

 Fotogalerie