Akce

21.12.2016

21.12. - zpívání koled v kostele v Červených Pečkách

 

 Tradičně si jdeme dopoledne zazpívat koledy za doprovodu varhan s p.uč.Květoněm, sbor bude mít zkoušku svého vystoupení.
Celý 1.stupeň - teple se oblečte.